• Medvirkning og samskaping klima
 • Foto: Lillestrøm kommune / Christian Wangberg | På nett og bibliotek 25.01.20 kl 12.00

  Medvirkning og samskaping i klimaarbeidet | På nett og bibliotek 25.01.20 kl 12.00

  Foto: Lillestrøm kommune / Christian Wangberg | På nett og bibliotek 25.01.20 kl 12.00

  Medvirkning  og samskaping  i  klimaarbeidet – fra politiske  ambisjoner  til praksis
  Arrangementet foregikk i Lillestrøm bibliotek 25. januar 2023. Du kan strømme arrangementet her.

   

   

  Lillestrøm  kommune ønsker å utvikle nye samarbeidsformer med innbyggerne i klimaarbeidet. Den danske forskeren Anne Tortzen vil presentere eksempler på klimarelatert samskaping og medvirkning, og reflektere over behovet for demokratisk fornyelse. Initiativtaker til arrangementet er  Include -  Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling der Lillestrøm kommune er med som partner.

   

   

  Medvirkning og samskaping i klimaarbeidet | På nett og bibliotek 25.01.20 kl 12.00 tilbys av